Postup vymáhání

Přijetý poptávky – bezplatná analýza – zpracování nabídky

1.Po obdržení formuláře Vás budeme do 48 hodin telefonicky kontaktovat. Profesionálně proškolený pracovník s Vámi rozebere vzniklou pohledávku.

2.Požádáme Vás o zaslání důkazních materiálů, které prokazují vznik pohledávky. (Naskenované elektronicky, nebo poštou).

3.Provedeme formální analýzu pohledávky. (V této fázi dlužníka ještě nekontaktujeme)

4.Vytvoříme nabídku a dohodneme postup další spolupráce.

5.Podepíšeme Příkazní smlouvu (vymáhání), nebo Smlouvu o postoupení pohledávky (odkup). Podpis se řeší elektronicky, poštou, osobně s regionálním pracovníkem. Po podpisu, začneme pohledávku do 24 hodin řešit.

provazek provazek

Postup při řešení pohledávky

1. fáze - Provedeme hloubkovou analýzu dlužníka, která obsahuje majetkové poměry, ověření a získání aktuálních kontaktních informací.

2. fáze - Dlužníkovi zašleme oznámení o vymáhání pohledávky na všechny vyhledané a ověřené adresy. Ve výzvě je jasně uvedeno, že předmětnou pohledávku řeší naše společnost - dlužník bude komunikovat výhradně s námi.

3. fáze - Dlužníkovi voláme, píšeme SMS, e-maily a vzkazy na facebook. Aktivní telefonáty a SMS se uskutečňují v průběhu cca 1 týdne v jakékoliv hodině. Ve fázi č. 2. a fázi č. 3. Zaplatí pouze cca 25% dlužníků - Obvykle se jedná o dlužníky, kteří by s největší pravděpodobností pohledávku uhradili i jakémukoliv advokátovi, případně exekutorovi.

U zbylých 75% dlužníků se jedná o tzv. nedobytné pohledávky. Tito dlužníci mají z pravidla hlášené trvalé bydliště na Městském Úřadu, mívají více dluhů, jsou nemajetní atd. Jinými slovy to jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Nicméně praxe je trochu jiná on ten „chudák“ jezdí v novém voze, které shodou náhod není jeho, ale je půjčené, bydlí v domě nebo bytě, který není v jeho vlastnictví, případně bydlí v pronájmu, který pravidelně platí, i když je už dva roku na Úřadu práce. Jinými slovy dlužník si žije jako by se nic nedělo.

4. fáze – Realizujeme osobní kontakt s dlužníkem a důsledné pátrání v jeho okolí - zaměstnání, rodinní příslušníci, známí, bydliště, obchodní partneři atd. Našim záměrem je vytvořit na dlužníka, nebo nejbližší rodinné příslušníky ucelený psychologický nátlak. Pokud dojde k omezení bezstarostného denního fungování dlužníka, dochází k vymožení pohledávky.

Mám zájem o konzultaci zdarma
provazek provazek
Hodnocení: 3.8 (100 hlasů)