provazek provazek

Obchodní spol. z Nového Boru

14. 11. 2018

Platební rozkaz

Nominální hodnota pohledávky: 81.611,- Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Společnosti vznikla pohledávka z titulu neuhrazeného nájmu nebytových prostor. Přes upomínky, urgence se dopracovali až vystavení Platebního rozkazu u soudu. Pohledávku jsme odkoupili a peníze do 3 měsíců vymohli.

provazek provazek

Soukromá osoba - paní Lucie z Olomouce

5. 11. 2018

Dlužník se upsal celkem ke třem smlouvám o půjčce, kdy věřitelka stále důvěřovala, že bude zaplaceno. Dlužník se odmlčel a nebyl k zastižení - věřitelka takřka nevěděla, kde se nachází.

Nominální hodnota pohledávky: 150.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Dlužníka jsme prostřednictvím našich kroků po 14 dnech dohledali na druhé straně republiky, dlužník se obával dalších problémů a tak začal hradit dluh. Vše bylo do 5 měsíců vymoženo.

provazek provazek

Soukromá osoba - pan Martin ze Zlína

18. 10. 2018

Věřitel zapůjčil menší obnos finanční hotovosti příteli na pořízení automobilu. Splátky nepřicházely a tak přišel o přítele, který se již neozval i o peníze.

Nominální hodnota pohledávky: 40.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Dlužnou částku jsme vymáhali 3 měsíce. S dlužníkem jsme se zkontaktovali přes rodiče (jednalo se o mladého dlužníka). Po psychickém nátlaku byl s dlužníkem sepsán splátkový kalendář, hradil bez prodlení a řádně.

provazek provazek

obchodní spol. z Raduně

12. 9. 2018

Pohledávka vznikla na základě neuhrazené faktury. Dlužník neustále tvrdil, že peníze zaslal na účet, uhradil fakturu - lae že je možné že má banka výpadek apod. Úhrady se věřitel nedočkal ani po roce urgencí a neúspěšných telefonátů.

Nominální hodnota pohledávky: 165.000,- Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Do 2 měsíců došlo ke 100% úhradě dlužné částky v rámci čtyř splátek. Věřiteli byli vyplaceny peníze již před zahájením našeho vymáhání.

provazek provazek

Soukromá osoba – pan Svoboda z Prahy

31. 8. 2018

Věřitel zapůjčil svému dobrému kamarádovy finanční hotovost za účelem zajímavého zúročení. Zpočátku tato spolupráce fungovala bez problému. Postupem času si dlužník půjčoval čím dál větší sumy peněz. Jakmile pohledávka dosáhla hodnoty 500.000 Kč, dlužník se začal vymlouvat.

Nominální hodnota pohledávky: 500.000,- Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Během několika týdnu jsme kontaktovali dlužníka, který začal spolupracovat a svůj dluh uhradil včetně úroků z prodlení.

provazek provazek

Firma – AVAX Holding CZ s.r.o.

28. 8. 2018

Společnost AVAX Holding CZ s.r.o., která se zabývá dlouhodobým pronájmem osobních vozů, shromáždila za několik let svého podnikání neproplacené faktury v hodnotách od 5.000 do 30.000 Kč.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000,- Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Realizovali jsme odkup celého portfolia pohledávek.

provazek provazek

Soukromá osoba – paní Kučerová z Olomouce

27. 8. 2018

Klientka zapůjčia svému známému hotovost ve výši 40.000 Kč. Dlužník slibil, že peníze do měsíce vrátí. Po půlročních výmluvách a slibu předala klientka pohledávku k vymáhání.

Nominální hodnota pohledávky: do 50.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Nesplacenou půjčku jsme vymohli v plné výši včetně úroků z prodlení do 2 měsíců.

provazek provazek

Firma – ULTIMA THULE

20. 8. 2018

Společnost ULTIMA THULE, která nabízí osobní přepravu pro cestovní agentury, hotely a firmy, nashromáždila během svého podnikání několik dlužníků, kteří dlouhodobě neplatili své závazky.

Nominální hodnota pohledávky: do 50.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo u většiny dlužníků k vymožení pohledávky.

provazek provazek

Společenství vlastníků v domě č.p.110 v Praze 10

16. 8. 2018

Společenství vlastníků si objednalo od stavební firmy kompletní zateplení fasády. Na základě podepsané smlouvy o dílo došlo k uhrazení zálohy na nákup materiálu. Stavební firma po obdržení finanční hotovosti peníze zpronevěřila a dílo nedodala.

Nominální hodnota pohledávky: nad 500.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: V průběhu vymáhání jsme detektivní činností rozkryli organizovanou skupinu, která účelně zakládala společnosti a zpronevěřovala obdržené zálohy. Na základě shromážděných důkazních materiálů, byla celá věc předána k šetření Policii ČR. Podařilo se vymoci zatím alespoň část peněz.

provazek provazek

Firma – Century 21

2. 8. 2018

Pražská franšízová společnost značky Century 21 prodala rekreační objekt v Kašperských horách. Po zrealizovaném obchodu jí náležela odměna za zprostředkování prodeje, která však po několikaměsíčním vyjednávání byla vyplacena jen z části.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: S dlužníkem došlo k uzavření splátkového kalendáře. Dlužník v řádu několika měsíců dlužnou částku včetně dopočítaných úroků z prodlení uhradil.

provazek provazek

Soukromá osoba – manželé Konopkovi z Hradce Králové

30. 7. 2018

Manželé Konopkovi na základě uzavřené smlouvy o půjčce půjčili svým sousedům finanční hotovost na zakoupení nového vozu. Dlužníci se místo splacení dluhu odstěhovali a přestali komunikovat.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo k vyhledání aktuálního bydliště dlužníků a k uzavření splátkového kalendáře, na základě kterého byl dluh uhrazen.

provazek provazek

Firma – GOLGOT, spol. s.r.o.

25. 6. 2018

Společnost GOLGOT spol. s.r.o. prováděla pro jeden pražský hotel (se zahraniční účastí) praní a pronájem ložního prádla. Provedené práce na základě vystavených faktur nebyly uhrazeny.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000,- Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Do jednoho měsíce došlo ke 100% vymožení pohledávky.

provazek provazek
Hodnocení: 3.89 (109 hlasů)