Reference

Reference

Firma – GOLGOT, spol. s.r.o.

Společnost GOLGOT spol. s.r.o. prováděla pro jeden pražský hotel (se zahraniční účastí) praní a pronájem ložního prádla. Provedené práce na základě vystavených faktur nebyly uhrazeny.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Do jednoho měsíce došlo ke 100% vymožení pohledávky.

provazek provazek

Soukromá osoba – pan Svoboda z Prahy

Věřitel zapůjčil svému dobrému kamarádovy finanční hotovost za účelem zajímavého zúročení. Zpočátku tato spolupráce fungovala bez problému. Postupem času si dlužník půjčoval čím dál větší sumy peněz. Jakmile pohledávka dosáhla hodnoty 500.000 Kč, dlužník se začal vymlouvat.

Nominální hodnota pohledávky: 500.000 Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Během několika týdnu jsme kontaktovali dlužníka, který začal spolupracovat a svůj dluh uhradil včetně úroků z prodlení.

provazek provazek

Firma – AVAX Holding CZ s.r.o.

Společnost AVAX Holding CZ s.r.o., která se zabývá dlouhodobým pronájmem osobních vozů, shromáždila za několik let svého podnikání neproplacené faktury v hodnotách od 5.000 do 30.000 Kč.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000 Kč
Druh reference: Odkup pohledávky
Závěr: Realizovali jsme odkup celého portfolia pohledávek.

provazek provazek

Soukromá osoba – paní Kučerová z Olomouce

Klientka zapůjčia svému známému hotovost ve výši 40.000 Kč. Dlužník slibil, že peníze do měsíce vrátí. Po půlročních výmluvách a slibu předala klientka pohledávku k vymáhání.

Nominální hodnota pohledávky: do 50.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Nesplacenou půjčku jsme vymohli v plné výši včetně úroků z prodlení do 2 měsíců.

provazek provazek

Firma – ULTIMA THULE

Společnost ULTIMA THULE, která nabízí osobní přepravu pro cestovní agentury, hotely a firmy, nashromáždila během svého podnikání několik dlužníků, kteří dlouhodobě neplatili své závazky.

Nominální hodnota pohledávky: do 50.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo u většiny dlužníků k vymožení pohledávky.

provazek provazek

Společenství vlastníků v domě č.p.110 v Praze 10

Společenství vlastníků si objednalo od stavební firmy kompletní zateplení fasády. Na základě podepsané smlouvy o dílo došlo k uhrazení zálohy na nákup materiálu. Stavební firma po obdržení finanční hotovosti peníze zpronevěřila a dílo nedodala.

Nominální hodnota pohledávky: nad 500.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: V průběhu vymáhání jsme detektivní činností rozkryli organizovanou skupinu, která účelně zakládala společnosti a zpronevěřovala obdržené zálohy. Na základě shromážděných důkazních materiálů, byla celá věc předána k šetření Policii ČR. Podařilo se vymoci zatím alespoň část peněz.

provazek provazek

Firma – Century 21

Pražská franšízová společnost značky Century 21 prodala rekreační objekt v Kašperských horách. Po zrealizovaném obchodu jí náležela odměna za zprostředkování prodeje, která však po několikaměsíčním vyjednávání byla vyplacena jen z části.

Nominální hodnota pohledávky: nad 200.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: S dlužníkem došlo k uzavření splátkového kalendáře. Dlužník v řádu několika měsíců dlužnou částku včetně dopočítaných úroků z prodlení uhradil.

provazek provazek

Soukromá osoba – manželé Konopkovi z Hradce Králové

Manželé Konopkovi na základě uzavřené smlouvy o půjčce půjčili svým sousedům finanční hotovost na zakoupení nového vozu. Dlužníci se místo splacení dluhu odstěhovali a přestali komunikovat.

Nominální hodnota pohledávky: do 100.000 Kč
Druh reference: Vymáhání pohledávky
Závěr: Během několika měsíců došlo k vyhledání aktuálního bydliště dlužníků a k uzavření splátkového kalendáře, na základě kterého byl dluh uhrazen.

provazek provazek
Hodnocení: 3.89 (109 hlasů)