Vymáhání pohledávek

Mimosoudní vymáhání pohledávek

 

PRŮMĚRNÁ DOBA SOUDNÍHO ŘÍZENÍ JE 1,5 ROKU…

Bohužel váš dlužník to moc dobře ví!

 

 • Ze statistik vyplývá, že každý měsíc řeší problém s vymáháním pohledávek  stovky věřitelů. Nejčastěji se jedná o věřitele, kteří v dobré víře zapůjčili peníze, nebo o majitele nemovitostí, kterým dluží jejich nájemníci. Případně jde o firmy, kterým zákazník neproplatil vystavenou fakturu.

 

 • Ptáte se, jak je to možné? Svůj vliv na to jistě má také morálka lidí, která se prokazatelně rok od roku horší. Dle našeho názoru je ale hlavní problém v zákonech. Dokud nenastanou legislativní změny a na dlužníky nebude nahlíženo jako na pachatele trestného činu nedovoleného obohacení nebo podvodného jednání, kterým hrozí trestní stíhání, nic se dle našeho názoru nezmění.

 

 • A jaká je realita? Dluží vám někdo? Policie řeší tyto případy jako pokus o podvod, nebo zpronevěru. NE! Policisté vám poradí „dejte to k soudu“. Tak tedy ano. Obrátíte se na soud, kde zaplatíte soudní poplatek a za vyhotovení žaloby. Poté čekáte, soudíte se a čekáte. Soud vydá rozsudek, že onen dlužník vám opravdu musí peníze vrátit nebo fakturu zaplatit. Tak sláva! Co se však stane, když dlužník stejně nezaplatí? Nic! V tomto případě se budete muset ještě obrátit na exekutora a zase jen platíte peníze a čekáte… 

 

 • Máte-li stejné zkušenosti, případně chcete-li se vyhnout scénářům neefektního vymáhání pohledávek soudní cestou, obraťte se na nás. Přenechejte nám starosti s vašimi dlužníky. Věnujte raději svůj drahocenný čas své práci, rodině, koníčkům. Kontakt s dlužníkem nechte na nás.

 

SPECIALIZUJEME SE NA MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 

Nechcete se již pohledávce věnovat a zároveň si přejete, aby dlužník zaplatil veškeré náklady na vymáhání? Pokud pověříte k vymáhání své pohledávky naši společnost, dlužník již bude komunikovat pouze s námi! Hloubkově prověříme jeho majetkové poměry a na základě zjištěných informací naplánujeme a zrealizujeme optimální způsob vymáhání. Naše dlouhodobá úspěšnost při vymáhání je více než 80 %.

 

Vymáhání realizujeme na základě podepsané Příkazní smlouvy s platností na 2 měsíce s možností prodloužení. Už do 1 měsíce máme obvykle první peníze nebo jasné a hmatatelné výsledky.

 

V rámci zákona provádíme ucelený psychologický nátlak na dlužníka, který je umocněn tím, že jej osobně kontaktujeme. K řešení případu přistupujeme vždy 100% individuálně. Každá pohledávka má totiž svůj příběh a svého dlužníka. Proto jsme vypracovali typologii dlužníků. Tito lidé mají různé slabiny a pokaždé také trochu jiný morální status. Jinak přistupujeme k vymáhání nesplacené půjčky po matce samoživitelce, která se dostala do platební neschopnosti kvůli neplaceným alimentům. Jiný postup zvolíme při jednání s arogantním třicátníkem, který pracuje, jezdí na dovolené, ale k placení dluhů se vůbec nemá.

 

VÝHODY MIMOSOUDNÍHO VYMÁHÁNÍ :

 

 • Do 1 měsíce obdržíte první vymožené peníze nebo jasné a hmatatelné výsledky
 • S vymáháním nemáte nic společného – přebíráme veškerou právní odpovědnost
 • Dlužnou částku  navýšíme o naší odměnu
 • Neplatíte předem soudní poplatek ani náklady na právní zastoupení
 • Pohledávka je stále ve vašem vlastnictví, pouze vás zastupujeme na základě Příkazní smlouvy
 • Nemusíte se roky soudit a čekat na vydání Rozsudku soudu
 • Neposíláme jen dopisy, vymáhání probíhá za pomoci uceleného psychologického nátlaku na dlužníka (v mezích zákona), který je umocněn jeho osobním kontaktováním v jeho soukromí (bydliště, práce, rodinní příslušníci, zaměstnání aj.)
 • Po uzavření smlouvy do 24 hodin kontaktujeme dlužníka

 

 

JAKÉ POHLEDÁVKY DOPORUČUJEME ŘEŠIT MIMOSOUDNĚ?

 

Máte nesplacenou Směnku

a nebaví vás poslouchat neustále sliby a výmluvy dlužníka?  Nebo s vámi už dlužník nekomunikuje a nereaguje ani na výzvy k úhradě

Přejít na vymáhání Směnek ZDE..

 

Půjčili jste peníze

známému, rodinnému příslušníkovi nebo kolegovi v práci. Jako důkazní materiál máte podepsané Uznání dluhu nebo Smlouvu o půjčce.

Přejit na vymáhání půjček ZDE..

 

Provedli jste zakázku

vystavili fakturu a zákazník vám přesto nechce zaplatit. Jako důkazní materiál stačí vystavená faktura.

Přejít na vymáhání faktur ZDE..

 

Pronajímali jste nemovitost

a místo zisku vám po nájemníkovi zůstaly dluhy a nedoplatky za energie. Jako důkazní materiál slouží podepsaná Nájemní smlouva, případně vyúčtování energií.

Přejít na vymáhání nezaplaceného nájmu ZDE..

 

Máte pohledávky, které proběhly soudním řízením

 Byl vydán pravomocný rozsudek soudu, ale dlužník přesto nezaplatil. Nebo máte pohledávku u exekutora a nic se neděje? 

Přejít na vymáhání Rozsudku soudu ZDE..